Forskønnelsesprisen
Prismodtager 2020
Vesterbrogade 14