Forskønnelsesprisen 2021

Gilleleje Museumsforenings Forskønnelsespris 2021 tildeles det ikoniske vandtårn på Gilbjerg, hvor der nu er sommerhus, men hvor Gillelejes kulturhistorie er bevaret i både udseende og indhold.

Som sommerhus er det fantastisk. Som det sidste eksempel på Gillelejes begyndende rejse fra lilleby til det moderne samfund, vi kender i dag, er det enestående, og som renoveret kulturhistorie er det imponerende.

Derfor får det renoverede Vandtårn på Gilbjerg Gilleleje og Omegns Museumsforenings Forskønnelsespris 2021.

Bag projektet står Inge og Jesper Laier, der købte det pensionerede og tunge bygningsværk, da Gilleleje Vandværk udbød det til salg for nogle få år siden.

I marts 2020 begyndte renoveringsarbejdet, og familien forventer at kunne holde jul i huset i år - efter mange timers hårdt slid fra både Jesper Laier, familien og professionelle håndværkere. Huset skal i fremtiden anvendes som et samlingssted for familien Laier.

Forskønnelsesprisen er givet fordi det er lykkedes at bevare det gamle vandtårns udvendige udtryk i en lettere og reelt smukkere udgave. Det var mildest talt en træt bygning, som vandværket solgte, efter at det ikke havde været i brug i mange år.

Der er sat store vinduer i bygningen, men hovedindtrykket er, at vandtårnets udtryk er bevaret.

 I 100 år har den hvide kolos på Gilbjerg været et pejlemærke for sejlende på havet. Bygningen kan i kikkert ses fra Kullen. I sin nye udgave vil den igen - og i en mere markant arkitektonisk form - markere Sjællands nordligste punkt, der ligger kun få hundrede meter østligere.

Forskønnelsesprisen gives for det udvendige, men det er værd at bemærke, at bygningen indvendig er gennemsyret af fortiden og kulturhistorien.

Forskønnelsesprisen 2020

Mandag d. 26. oktober uddelte museumsforeningen årets Forskønnelsespris ved et lille hyggeligt arrangement i Skibshallerne. Prisen gik til Vesterbrogade 14, hvis ejer Susan Moser ses på billedet.

Forskønnelsesprisen 2018


Foto: Lars Thomsen


Foto: Lars Thomsen

Prisen blev givet til sommerhuset "Kignæs"

“Kignæs er et af de ældste bevarede sommerhuse i Gilleleje. Det repræsenterer den udvikling af byen, der startede i slutningen af det 19. århundrede og er dermed en væsentlig del af byens historie. Kignæs har siden Jeres overtagelse af huset gennemgået en renovering, som er sket med respekt for husets oprindelige udseende i balance med de krav og behov der er i dag. Kignæs, som det ser ud i dag, er det med til at fortælle om udviklingen af Gilleleje på en meget smuk måde.”

Forskønnelsesprisen 2016


www.danskefilm.dk
Foto: Bent Willemoes


www.danskefilm.dk
Foto: Bent Willemoes

gik til "Den grønne bænk" på Havnevej.

I talen ved overrækkelsen lød det:

– Et af de allerældste og helt specielle mødesteder befinder sig på hjørnet af Lille Strandstræde og Havnevej. Det har eksisteret i mindst 150 år, er gengivet på adskillige fotografier af bylivet gennem tiderne, og har haft stor betydning for byens hovederhverv, fiskeriet. Her er blevet drøftet fiskemetoder, auktionspriser, kutternes tilstand og fiskeriets muligheder. Her er der blevet indgået aftaler om salg og sejladser og om hemmelige møder. Her er blevet friet og sagt både ja og nej. Kort sagt: stedet har haft en uendelig stor betydning for
byens liv og levned. Vi taler selvfølgelig om 
Den grønne Bænk, lød det blandt andet i talen.

Forskønnelsesprisen 2015

Forskønnelsesprisen 2015

tildeles ejendommen Havnevej 24, Gilleleje

med følgende begrundelse:

Renoveringen af de 2 sammenbyggede huse, viser både respekt for de oprindelige bygninger, for beliggenheden – og viser samtidig, hvordan man helt i nutidig stil kan sikre bevaringen af det historiske. Havnevej 24 er en af perlerne ud mod vandet, som skaber det gode miljø langs kysten.

Gilleleje og Omegns Museumsforening den 23. nov. 2015

Forskønnelsesprisen 2014

tildeles ejendommen Østergade 7 b, Gilleleje.

For ejendommens gennemgribende, nænsomme restaurering for nogle år siden og den fortsatte betænksomme vedligeholdelse med respekt af den gamle bydels typiske karaktertræk.

Bestyrelsen for Gilleleje og Omegns Museumsforening den 6.11.2014

 Svend Henrik Svendsen

formand

Forskønnelsesprisen 2013

 Uddeling af den første Forskønnelsespris den 26. nov. 2013 i Det. Gl. Hus.

Vor Forening lægger stor vægt på, at Gilleleje kommer til at fremstå, som et godt sted at opholde sig og besøge for enhver, der kommer hér i kortere eller længere tid – og så må vi ikke glemme også for os selv, der bor hér.

At gøre byen tiltalende og attraktiv kan givetvis gøres på mange måder.

I Museumsforeningen medvirker vi gerne i aktiviteter, der ”sætter Gilleleje på landkortet”.

Vi gør det ved vore arrangementer hér ved Det gl. Hus og Skibshallerne, ved omvisninger i byen, i kirken og på havnen og ved at være med i Egnsspillene.

Som vi tidligere har sagt, så bryder vi os ikke om at være en museumsforening, hvor folk tror, at vi sidder med spindelvæv i håret og memorerer ”Oh Gilleleje du lille fiskerby – mange glade minder o.s.v.”

Vi vil gerne aktivt gøre noget for, at man kan få nye oplevelser og dermed nye glade minder!

Sådanne oplevelser skulle imidlertid ikke gerne være, at man kommer til en by, hvor alt blot drejer sig om forretninger og indkøbsmuligheder – men også - at der er en atmosfære, hvor folk føler sig tilpas og derfor ønsker at blive og at komme igen. Vi har f.eks. mange veje og stræder, der ligefrem råber på istandsættelse og vedligeholdelse og hvor folk må springe for ikke at blive oversprøjtet af regnvand. Vi har længe forsøgt at påvirke kommunen, men uden særligt meget held. Vi synes det er for dårligt – ikke mindst, når man ønsker at være en turistby.

Vort slogan er, at Foreningen skal være ”den røde tråd mellem fortid og fremtid” Vi skulle måske ændre det hele til at kalde Foreningen for ” Fornyelses- og bevaringsforeningen for Gilleleje og Omegn”

Netop for at lægge vægt på fornyelse og bevaring, lavede vi for nogle år siden en tilføjelse til Foreningens vedtægter. Så det også kom til at fremgå, at Foreningen skal arbejde for

-  at karakteristiske og tidstypiske stræder, byrum m.v. i Gilleleje og omegn søges vedligeholdt og bevaret eller fornyet med respekt for bevaringsmæssige  hensyn og at trafikale forhold ikke bevirker, at bevaringsværdige bygninger og bymiljøer lider overlast.                                                        

I forlængelse af dette, har vi så nu besluttet at indføre denne pris – som vi uddeler i dag – til en bygning, anlæg, vej, byrum, stræde, som er opført eller renoveret med omtanke. Det behøver ikke at være noget specielt arkitekttegnet, men noget, hvor man efter Bestyrelsens opfattelse har gjort et ærligt forsøg på at trække byen i den rigtige retning.

Nogen har sagt – var det så ikke også en idé at få indført en Forgrimmelses-pris -  for så har vi også kandidater.

Vi har modtaget 5 forslag til prisen og det siger vi tak for – alle er de velbegrundede. Vi har i fuld enighed valgt eet – og det er:

”Forskønnelsesprisen 2013

          tildeles den røde bygning med det nye havnekontor på Gilleleje Havn.

Bygningens placering og udformning passer fint ind i havnens omgivelser og er hverken dominerende eller anmasende.

Byggeriet fremhæver desuden den intimitet og det miljø, der i forvejen findes på havnens område og medvirker til at gøre oplevelsen ved at færdes på havnen større.

Det er ikke formålet med prisen at gøre opmærksom på detaljer i byggeriet, men alene at give udtryk for, hvad Museumsforeningens bestyrelse selv opfatter ved at færdes i området.

     Bestyrelsen for Gilleleje og Omegns Museumsforening den 26. november 2013.

 Svend Henrik Svendsen

Formand”