Aatoftegaard

Arkæolog fra Museum Nordsjælland Tim Grønnegård ses her ved de stolpehuller, som har udgjort nordvæggen i bronzealderhuset.

Arkæolog fra Museum Nordsjælland Tim Grønnegård ses her ved de stolpehuller, som har udgjort nordvæggen i bronzealderhuset.

Første hele bronzealderhus fundet på Aatoftegaard i Gilleleje 

For første gang er der fundet stolpehullerne fra et helt hus fra yngre Bronzealder i det nordlige Nordsjælland. Fundet er sket på den gamle Aatoftegaard lige syd for Parkvej i Gilleleje. Det er samme gård, hvor der tidligere er fundet to fantastiske flettede vidjeruser fra jægerstenalderen for 6.000 år siden.

Mens ruserne er fundet på jordens lavereliggende områder med mod Søborg Kanal er bronzealderhuszet fundet på bakken på gårdens nordvestlige del lige op af både Parkvej  og Jernbanen til Hillerød.

Aatoftegaard nævnes første gang i 1157, men da lå bygningerne 5-600 meter længere mod syd i dagens Fjellenstrup. Aatoftegaard blev flyttet ud på marken i forbindelse med jordreformerne i i 1790.

Bronzealderhuset er fra yngre bronzealder, altså senere end 1100 før vor tidsregning. Det har været seks meter bredt. Længden af huset er stadig usikker, da der endnu ikke er dukket stolpehuller op fra gavlene.

Da man i sin tid anlagde Parkvej gravene man igennem bakken med bronzealderfundet. Dengang har man også fjernet andre historiske spor. For lige nord for parkvej – på det der i dag hedder Baunehøj -  på samme bakke er der tidligere fundet spor efter bronzealderen.

Hanne Jensen og René Sønderbæk fra Snekkersten er frivillige amatørarkæologer i Helsingør og Gribskov Amatørarkæologisk Forening, HGAF, og er her i gang med at udgrave en grube, som på et tidspunkt har været anvendt som affaldssted.

Hanne Jensen og René Sønderbæk fra Snekkersten er frivillige amatørarkæologer i Helsingør og Gribskov Amatørarkæologisk Forening, HGAF, og er her i gang med at udgrave en grube, som på et tidspunkt har været anvendt som affaldssted.

Bronzealderudgravning lige syd for Parkvej, Bauneager i baggrunden.

Bronzealderudgravning lige syd for Parkvej, Bauneager i baggrunden.

Egetræ fra 1790 på Aatoftegaard. Det får så vidt vides lov til at stå, selv om der skal bygges et par hundrede boliger på Aatoftegaards jorde.

Egetræ fra 1790 på Aatoftegaard. Det får så vidt vides lov til at stå, selv om der skal bygges et par hundrede boliger på Aatoftegaards jorde.

Hanne Jensen har fundet et aflangt segl. På billedet er skæret opad og det er skarpt !

Hanne Jensen har fundet et aflangt segl. På billedet er skæret opad og det er skarpt !