Beretning til Museumsforeningens generalforsamling 13.oktober 2021

Igen i år tager vi fat på en lidt usædvanlig generalforsamling. Sidste år holdt vi den i august i museumshaven og da mange ønskede at den blev flyttet tilbage her til hallen, måtte vi udsætte indtil det igen var lovligt at mødes så mange som vi er i aften. Vi er godt nok ikke så mange som vi plejer at være og det kan jo også have noget at gøre med at mange stadig helst vil være forsigtige – forhåbentlig ikke manglende interesse for Museumsforeningen !! Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen holdes i marts måned og vi håber at vi næste år kan vende tilbage til normale tilstande. Det betyder godt nok at der kun bliver ½ år til vi ses igen – men det går jo nok.

I virkeligheden kan der blive mere at fortælle næste år, da aktiviteterne jo for alvor er ved at gå i gang nu og det vil jeg sige lidt om, men det hører jo i virkeligheden med i næste års beretning!

Men først skal jeg fortælle hvad der skete på den generalforsamling som vi sidste år holdt i haven d. 8. august.

På valg var Bent Dalsgaard, Ove Hansen, Klaus Rigger og Jette Svendsen. De blev alle genvalgt. Desuden valgtes 2 suppleanter: Bente Nissen og Claes Wernerson og 2 revisorer Jess Pedersen og Per Frederiksen. Og sidst en revisorsuppleant Kirsten Thomsen. På det efterfølgende konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Lisbeth Hamborg som næstformand, Bent Dalsgaard som kasserer og Hasse Højmark som sekretær. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen holdt 10  bestyrelsesmøder.

Det var begrænset hvad der kunne laves af aktiviteter i sommeren/efteråret 2020. Sildeweekenden blev aflyst og da vi skulle dele årbogen ud var det uden den sædvanlige gløgg og æbleskiver i museet, men blot afhentning i det gamle posthus – En del fik den endda af Lars bl.a. som sad udenfor ! Der var lidt slik til uddeling, men det var jo ikke det samme.

De arrangementer, der var planlagt til efteråret måtte aflyses – flere af dem er heldigvis ved at blive gennemført i år – men det lykkedes at uddele Forskønnelsesprisen til ejeren af Vesterbrogade 14, Susan Moser - som havde gennemført en fin og harmonisk renovering af huset i fin harmoni med de øvrige bygninger i gaden.

Forskønnelsesprisen i år vil i øvrigt blive uddelt i morgen – men det er naturligvis hemmeligt hvem der får den !!

Et andet ”projekt” som måtte aflyses var besøg fra vores kolleger i Kullans hembygdforening. Vi besøgte dem i 2019 og havde aftalt at vi skulle give dem et ligeså fint besøg hvor vi kunne vise dem nogle af seværdighederne i Gribskov – men det måtte aflyses – og det måtte det i øvrigt også i 2021, så vi håber på at det lykkes i 2022 !

Da vi i løbet af foråret gik i gang med aktiviteterne var det i første omgang med bestyrelsesmøder i haven, men da restriktionerne blev lidt mindre og museet kunne åbne, kunne vi gå i gang med planlægning af nogle af de aktiviteter, vi havde måttet udsætte.

En stor fornøjelse for mange var, at vi igen kunne holde sildeweekend 10.-11. juli i år – og der var fuldt hus og alle glædede sig over at være tilbage.

Det var også muligt i sommer at gennemføre de sædvanlige rundvisninger i Gilleleje – og da vi jo har haft mange turister i byen, gav det også pæn tilslutning.

Vi har desuden her i oktober kunnet gennemføre det udsatte foredrag om den sidste på kirkeloftet med Finn Hjaldsted og udflugten til Maglehøjene med rundvisning af Kjartan Langsted.

Næste arrangement er et møde med 4 Gillelejere, som fortæller om hvordan det var at være barn i Gilleleje ! Det er 9. november og foregår i det gamle posthus- Der er i omtalen i Kanalen ikke angivet at man skal tilmelde sig på forhånd, så vi håber på, at der ikke kommer flere end der kan være i lokalet – men på den anden side skal der jo helst være fuldt hus !

Vi regner med at kunne genopfriske traditionen med uddeling af årbogen med gløg og æbleskiver og det bliver 27.-28. november – men det vil I kunne se mere om i det nummer af Kanalen, som kommer i november.

I samme nummer vil det fremgå hvornår generalforsamlingen næste år – i marts – bliver og vi er også i gang med at planlægge nogle aktiviteter i foråret.

Det projekt, som der tales mest om, er naturligvis den udbygning af museet, som nu har været planlagt et stykke tid. Da jeg sad med mine papirer og skulle forberede mig til i dag fandt jeg en tidsplan, som jeg på et tidspunkt havde lavet.

Af den fremgår det, at første forslag om at lave det samlede museum fra Hovedgaden til Østergade var fremme på generalforsamlingen i 2011 – dvs for 10 år siden. I 2014 købte kommunen så grunden i Østergade med henblik på at realisere planerne om et samlet museum, når den del af museet, som var i Pyramiden skulle lukkes – og det blev den i 2016. – Nå, nu skal jeg nok stoppe med historien – I kender den jo, men det er bare en stor glæde for os, at der nu er ved at komme flere boller på suppen!!

Men også den planlægning, som gik i gang i 2018/19 har jo været præget af den coronatilstand, vi har haft. Men som I sikkert ved, er der nu ved at komme gang i den igen i forbindelse med at kommunen nu har afsat 3.2 mio. kr. til byggeriet, således at arbejdet med at finde fondsmidler kan gå i gang.

Som grundlag for kommunens bevilling ligger et visionsprojekt, som også har været offentliggjort og derudover vil der nu – i forlængelse af kommunens opbakning – dels blive holdt nabomøder og dels borgermøder, hvor projektet kan drøftes – men det vil Ole Lass og Morten Jørgensen fortælle mere om, efter generalforsamlingen.

Museumsforeningens bestyrelse er meget tilfredse med, at der nu for alvor kommer gang i projektet. Siden kommunen købte grunden i Østergade for at kunne retablere det gamle Gilleleje Museum, har hele området været åbent – også med udstillingen i den gamle ølhal om oktober 43. . Mange har både nydt haven og udstillingerne på Østergade grunden – bl.a. naturligvis oktober 43 udstillingen – men vi ser jo frem til at hele Gillelejes historie igen kan blive vist både for lokale og turister. Men igen – det vil jeg lade Ole Lass og Morten Jørgensen fortælle om.

Museumsforeningen er stadig en stor forening – ca. 550 medlemmer pt – men jeg må indrømme, at tallet er faldet og det ser desværre ud til at mange har valgt at undlade at betale kontingent i 2021 – og om det er fordi de har glemt det eller fordi de ikke vil være medlemmer mere – det ved vi jo ikke. Vi sendte rykkere ud for en måneds tid siden og det gav da en del indbetalinger, men vi har faktisk stadig næsten 100, som vi må slette, hvis vi ikke hører fra dem inden årets udgang.

Om en af grundene kunne være, at folk efterhånden er blevet vant til at de fleste kontingenter o. lign. betales automatisk har vi også tænkt over og ligesom vi – når vi kommer dertil – vil foreslå en forenkling af kontingentsystemet, så vil vi også tilmelde foreningen til PBS så man kan tilmelde sig den automatiske indbetaling.

Men alt i alt kan jeg vel sige, at vi – som så mange andre – glæder os til at få normale tilstande igen. Selvom museet nu har haft åbent hele sommeren, har vi – ligesom mange andre museer, vi har hørt om – oplevet at mange tøver inden de bevæger sig ud i samfundet igen. Vi har ikke haft den strøm af mennesker, der var glade for, at de nu kunne komme ud igen, men oplever en vis forsigtighed – og så alligevel. Som en af dem, der har nogle vagter på museet, har jeg bl.a. oplevet besøg fra mange lokale, som har fortalt, at det var første gang de besøgte museet, selvom de havde boet nogle år i Gilleleje – og jeg har oplevet megen ros og mange positive bemærkninger fra folk som blev imponerede – og meget optagede – af vores udstillinger. Og det er jo dejligt at opleve. Museet har en historie og en placering som mange giver megen ros – og den tager vi jo gerne imod.

Som tidligere sagt er vi nu i gang både med at gennemføre de arrangementer, som vi måtte udsætte og tager initiativ til nye initiativer så vi kan komme tilbage på vores gamle aktivitetsniveau.

En væsentlig grund til at vi kan det, er naturligvis at vi har en forening med mange aktive medlemmer, som både er med til at sørge for at der er aktiviteter og som møder op og er med, når vi nu er i gang igen.

En væsentlig del i det aktive liv og i kommunikationen er foreningens blad – Kanalen – som jeg ved, at vi er rigtig mange der har stor fornøjelse af – Både som informationsmedie til de aktiviteter der sker og med de spændende artikler, hvor vi alle kan lære noget nyt. Tak Lars – vi ser frem til det hver gang. Og i den forbindelse vil vi da også takke de annoncører, som gør det muligt at udgive bladet. Det er Gilleleje Brugs, Havhøkeren, Tine Optik, HEPark, Nordsjællands turistfart, Choff og Gilleleje Hallen.

Når der skal afvikles aktiviteter, er det også helt afhængigt af de frivillige, som møder op og hjælper til. Der var ingen sildeweekend, uden frivillige hjælpere og hvordan så Skibshallerne og haven ud uden torsdagsdrengene !  Heldigvis er der mange der gerne vil hjælpe til – Tak til Jer !

Og i den forbindelse har jeg lovet Vilhelms skibslaug at sige, at de har mistet nogle frivillige i denne coronaperiode og meget gerne tager imod nye som har lyst til at være med i Vilhelms skibslaug.

Samarbejdet med Museum Nordsjælland er naturligvis endnu tættere nu, hvor planlægningen af udvidelsen af museet accelererer. Vi ved godt, at vi måske er en lidt usædvanlig museumsforening. Vi er ikke en støtteforening, som de fleste museer har – jo det er vi også – men med den historie som museumsforeningen og museet har, er vi også en aktiv part, hvad enten det er den daglige drift eller planlægning, som den vi er i gang med. Men tak for samarbejdet til Ole Lass og de andre kontakter vi har i Museum Nordsjælland.

Museumsforeningen har en bestyrelse, hvor der heldigvis er tradition for, at når man først er kommet ind i den så bliver man siddende længe. Det giver en forsamling med stort lokalkendskab, stor viden om foreningens arbejde og stort engagement. …Tak

Og så vil jeg også takke Søren Frandsen, som er en del af foreningen, af museet og af Museum Nordsjælland. Hans engagement og det kendskab han jo efter mange år har i Gilleleje, er meget værd for foreningen. Vi er glade for at du stadig har lyst til at ære med.

Hvis der er spørgsmål til beretningen, svarer jeg naturligvis gerne på dem, men vil lige gøre opmærksom på at – som jeg sagde i min indledning – Ole Lass fra MN, Morten Jørgensen fra kulturudvalget og Pia Foght fra MN’sbestyrelse og kulturudvalget vil tage over, når vi er færdige med dagsorden og dels give de nyeste informationer om museumsprojektet og dels svare på spørgsmål til netop det emne.

Men der kan jo være andet I vil spørge om og så skal jeg nok prøve at svare på det.

Tak for ordet.