Foreningen er stiftet i 1929

 H.C. Terslin (1886-1977) var skolelærer ved Gilleleje Skole i den første  halvdel af det 20. århundrede. Terslin var interesseret i lokalhistorie og indsamlede gennem sit liv en mængde genstande fra Gilleleje og omegn. Denne samling kom til at danne grundlaget for at oprette et museum i Gilleleje - det senere Gilleleje Museum.

 Gilleleje og Omegns Museumsforening blev dannet i 1929 af Terslin og Carl Petersen – en anden historisk interesseret Gillelejer. Samlingerne blev i mange år opbevaret på loftet over 1920-skolen ved Østerport station i Gilleleje – og var således ikke tilgængelig for publikum. I 1938/39 erhvervede Museumsforeningen Det gamle Hus på Hovedgaden 49 og indrettede den som et typisk fiskerhjem fra 1800-tallet. 

I 1989 blev Skibshallerne opført på samme grund. I Skibshallerne fortæller man på en spændende måde om livet og fiskeriet på Nordsjællands kyst fra tidlig middelalder til vor egen tid. Man kan se åbne fiskerbåde, modeller af forskellige skibstyper og fangstmetoder, ruser og fiskegarn, redskaber og meget mere.

 I 2013 erhvervede Gribskov kommune ejendommen Østergade 20 til museumsformål. Det er en typisk Gillelejegård fra begyndelsen af 1800-tallet, og grunden ligger i forlængelse af Det gamle Hus og Skibshallerne. Det gav en helt ny mulighed for at åbne museumsarealet mod byen og Havnen og for at fortælle Gillelejes historie på en ny måde. 

I 2014 blev Museum Nordsjælland dannet.  

"MNS er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, som er dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egns Museum."